trở về tin tức

Hé lộ 86 Tính năng hấp dẫn ra mắt trong Võ Bá Thiên Hạ

16-04-2019

Để cập nhật rõ hơn và đẩy đủ nhất 86 hệ thống tính năng hấp dẫn ra mắt trong Võ Bá Thiên Hạ, Hạ Nhi gửi huynh tỷ hệ thống chi tiết 86 tính năng bao gồm 40 tính năng ingame

 

Hệ Thống 40 Tính Năng Ingame

 

- Mạnh lên - Skill: Bao gồm tất cả toàn bộ các kỹ năng nhân vật và Đồng Hành.

 

- Cường Hóa-Cường Hóa: Cường hóa các trang bị của nhân vật dùng đá cường hóa để tiến hành cường hóa, được thể hiện qua các hình dạng khách nhau và màu sắc khác nhau như là hình sao và hình trăng tròn,..

 

- Cường Hóa- Khảm đá: Sử dụng đá để tiến hành khảm vào các trang bị. Đá khảm được chi thành các bậc khác nhau từ 1 đến 15 bậc,…

 

- Cường Hóa- Dung luyện: Dung luyện các vật phẩm hay còn gọi là hợp vật phẩm : Ví dụ cần 3 viên đá sinh lực thuộc đá 2 để đổi lấy 1 viên đá sinh lực 3.

 

- Cường Hóa-Tẩy Luyện: Hệ thống tẩy luyện có thể tẩy luyện các chỉ số thuộc tính của trang bị của nhân vật.

 

- Cường Hóa-Chuyển dịch cường hóa: Hệ thống chuyển dịch cường hóa giúp cho người chơi có thể chuyển dịch từ trang bị này sang trang bị khác.

 

-Cường Hóa-Tiến bậc(Tăng sao): Hệ thống tiến bậc nâng sao giúp người chơi có thể tăng bậc được thể hiện qua các hình dạng và màu khác nhau dùng sắt đen để tiến hành nâng bậc.

 

- Cường Hóa-Phân Giải: Phân giải các trang bị cấp thấp để nhận được sắt đen, dùng sắt đen để nâng cấp bậc cũng như tăng lực chiến cho nhân vật.

 

- Mạnh lên - Đồng Hành: Hệ thống đồng hành được mở tổng số là 10 đồng hành, từ 1 đến 10.

 

- Đồng hành- Tăng Cấp: Tăng cấp đồng hành dùng : Đan tăng nhỏ đồng hành, Đan Vừa đồng hành, Đan lớn đồng hành.

 

- Đồng hành-Bố trí xuất chiến: Sắp xếp đồng hành xuất chiến được mở tổng cộng là 3 đồng hành bố trí cùng nhân vật nhưng xuất chiến và hiển thị chỉ được 1 đồng hành theo nhân vật và người chơi có thể bố trí sắp xếp đồng hành theo ý mình.

 

- Đồng Hành- Tăng Sao: Tăng sao đồng hành phụ thuộc vào level của đồng hành cấp đồng hành. Dùng Đan Tăng sao,… và mảnh đồng hành cùng loại để tiến hành tăng cấp đồng hành.

 

- Đồng Hành- Tăng kỹ năng: Tăng kỹ năng đồng hành phụ thuộc vào sao và level của đồng hành, chú ý kỹ năng đồng hành do người chơi sử dụng cho đồng hành đó thông qua sách kỹ năng đồng hành, Dùng bạc để tiến hành tăng kỹ năng cho đồng hành.

 

- Đồng Hành- Sử dụng kỹ năng: Khi đã kích hoạt được đồng hành thì tìm sách kỹ năng đồng hành để tiến hành bố trí kỹ năng cho đồng hành đó, chú ý đến cách lựa kỹ năng đồng hành.

 

- Mạnh lên- Thiên Thư: Dùng Đan thiên thư và Bạc để tăng cấp Thiên Thư, Thiên Thư gồm 10 bậc mỗi bậc mỗi hình dạng khác nhau.

 

- Mạnh lên- Trận pháp: Dùng Đan Trận pháp để tăng cấp Trận Pháp,Trận Pháp gồm 10 bậc mỗi bậc mỗi hình dạng khác nhau.

 

- Hệ thống Kết Duyên: Kết duyên là list một danh sách kết duyên lựa chọn ai sẽ làm nửa còn lại của nhân vật, chú ý là kết duyên và kết hôn tự do.(kết duyên khác với kết hôn).

 

- Hệ thống Kết Hôn: Hệ thống kết hôn tự do sau khi lựa chọn đối tượng phù hợp với nhân vật bốc 1 người ở list kết duyên để kết hôn, khi kết hôn cần có nhẫn cầu hồn,… Có độ sôi nổi tăng chỉ số cho các cặp đôi.

 

- Mạnh lên- Tọa kỵ: Hệ thống Tọa Kỵ được mở tổng số là 8 Tọa Kỵ. Từ 1 đến 8.

 

- Tọa kỵ- Tiến bậc: Tiến bậc Tọa Kỵ Dùng Đan Tọa kỵ và Bạc để tăng cấp Tọa kỵ,Tọa kỵ gồm 8 bậc mỗi bậc mỗi hình dạng khác nhau.

 

- Tọa kỵ - Skin(Thời trang): Skin(Thời trang) Tọa Kỵ cụ thể từ 1 đến 6 Skin(Thời trang).

 

- Tọa kỵ - Trang bị tọa kỵ: Trang bị tọa kỵ gồm các vật phẩm như Dây cương, yên ngựa, … Ứng với mỗi bậc khác nhau. Khi sử dụng tăng lực chiến cho nhân vật.

 

- Mạnh lên- Cánh: Hệ thống Cánh được mở tổng số là 8 Cánh. Từ 1 đến 8.

 

- Cánh - Tiến bậc: Tiến bậc Cánh Dùng Đan Cánh và Bạc để tăng cấp Cánh,Cánh gồm 8 bậc mỗi bậc mỗi hình dạng khác nhau.

 

- Cánh - Skin(Thời trang): Skin(Thời trang) Cánh cụ thể từ 1 đến 5 Skin(Thời trang).

 

- Mạnh lên - Bát Trận: Dùng Đan thiên thư và Bạc để tăng cấp Thiên Thư, Thiên Thư gồm 10 bậc mỗi bậc mỗi hình dạng khác nhau.

 

- Hảo Hữu: Gồm hảo hữu, Danh sách kẻ thù, danh sách kết duyên,…

 

- Hệ thống thư: Hệ thống trao đổi thông tin giữa người chơi hoặc hệ thống, có thể nhận quà khi hệ thống túi đầy được đẩy vào thư.

 

- Càn quét phụ bản: Dùng sách nhiệm vụ càn quét để tiến hành càn quét các phụ bản,...

 

- Tôn hiệu độc quyền : Các tôn hiệu như vip độc quyền ở game,.. khi sử dụng cộng thêm thuộc tính cho nhân vật.

 

- Tôn hiệu thành tích: Các tôn hiệu thành tích mà nhân vật hoàn thành mốc nhận được khi sử dụng cộng thêm thuộc tính cho nhân vật.

 

- Bảng xếp hạng: Hệ thống bảng xếp hạng là nơi vinh danh các top đứng đầu được sắp xếp theo các đầu mục như lực chiến, cánh, tọa kỵ,….

 

- Chat: Hệ thống chats như bang hội, tổ đôi,….

 

- Bang hội : Bang hội là nơi hiển thị các danh sách bang hội cũng như nếu vào bang rồi thì hiển thị danh sách cách thành viên trong bang và các hoạt động cũng như cống hiến cho bang hội.

 

- Tổ đội: Khi tổ đội nhận được một phần exp giúp nhân vật làm nhiệm vụ cũng như tạo ra các nhóm chơi với nhau.

 

- Thành tựu: Là nơi hiển thị các thành tựu tương ứng với các mốc thành tựu mà nhân vật đạt được đồng thời hoàn thành xong có thể nhận được lợi ích từ thành tựu đó.

 

- Cửa Hàng: Bao gồm Cửa hàng chính và cửu hàng tiệm điểm , Cửa hàng chính có các vật phẩm như đá khảm, đá cường hóa và các vật phẩm sử dụng cho nhân vật còn cửa hàng tiệm điểm giúp nhân vật dùng điểm kiếm từ các hoạt động để mua các vật phẩm từ cửa hàng đó.

 

- Độ Sôi Nổi: Độ sôi nổi được tính từ mốc 5 mốc và mốc cao nhất là 250 điểm khi hoàn thành các mốc nhận được quà từng mốc. Phần thưởng tăng dần.

 

- Cảnh, Bản đồ: Bản đồ thể hiện tùy vào cấp độ của nhân vật. Bản đồ mở theo cấp nhân vật.

 

- Cấp độ nhân vật: Giới hạn cấp độ nhân vật ngang 160 cấp.

 

Hệ Thống 27 Hoạt động Ingame

 

- Nhiệm vụ tân thủ/cốt truyện: Hệ thống nhiệm vụ chính giúp nhân vật tăng cấp cũng như mở các tính năng cần thiết như bang hôi, cánh, tọa ky,…

 

- Nhiệm vụ ngày: Nhiệm vụ diệt quái hàng ngày.

 

- Nhiệm vụ bang hội: Nhiệm vụ bang hội để hoàn thành mục tiêu bang hội và nhận được thưởng.

 

- Nhiệm vụ tuần: Nhiệm vụ tuần giúp nhân vật nhận được Exp và đồng,….

 

- Nhiệm vụ phụ: Nhiệm vụ được sử dụng các sách nhiệm vụ do nhân vật sử dụng theo chỉ dẫn sách nhiệm vụ đó,...

 

- Nhiệm vụ thưởng: Nhiệm vụ thưởng tài nguyên và EXP.

 

- Nhiệm vụ Kết Duyên: Nhiệm vụ vượt phụ bản tình duyên,… Hoàn thành nhận được điểm ,…Kết duyên với nhiều người và có sự lựa chọn để kết hôn.

 

- Nhiệm vụ Kết Hôn: Nhiệm vụ kết hôn nhận được trang phụ và các chỉ số cho các cặp đôi.

 

- Phụ bản trang bị: Nhận được các trang bị.

 

- Phụ bản đội: Nhận được các vật phẩm như đan tăng cấp cho đồng hành, có thể đi nhiều người,..

 

- Phụ bản bạc: Mỗi ngay tham gia 3 lượt Phụ bản càng cao nhận được càng nhiều bạc,..

 

- Phụ bản EXP: Phụ bản exp nhận được kinh nghiệm mỗi phụ bản tham gia 3 lượt,…

 

-  Phụ bản tình nhân: Phụ bản tham gia 1 lần/ ngày.

 

- Phụ bản - Vượt Ải: Lực chiến càng cao tham gia vượt ải càng nhiều và nhận được điểm và các phần thưởng có giá trị,… mỗi ngày reset.

 

- Phụ Bản - Leo tháp: Tham gia mỗi ngày 3 lần/ngày nhận được các vật phẩm như mảnh yên ngựa hay mảnh dây cương,….

 

- Bang hội- Tranh đoạt lãnh thổ: Tham gia vào bang hội thành viên đến chiếm thành nhận tài nguyên Pk giữa các bang khác để nhận được thành,..

 

- Tỷ thí: PK giữa các nhân vật lựa chọn các nhân vật trên bảng xếp hạng tỷ thí khi dành được thứ hạng hôm sau nhận được các mốc điểm,….

 

- Đào khoáng: Đào khoảng 1 ngày 1 lần 1 lần/5 lần đào khi tham gia được vào khu đào khoáng(Đá khảm) Cũng như các người chơi có thể dành các khoáng bằng cách PK nhau,…

 

- Bang hội - BOSS bang: Tham gia vào bang hội tham gia diệt boss bang nhận được thưởng,…

 

- Boss thế giới : Tham gia boss thế giới diệt boss nhận được các vật phẩm quý hiếm,…

 

- Vận tiêu: Tham gia vận tiêu nhận được các phần thưởng ứng với các phẩm của tiêu, Tiêu được phân ra nhiều loại như tiêu trắng, tiêu xanh, tiêu cam,….

 

- Boss-Bách Quỹ Dạ Hành.

 

- Chiến Trường- Thanh Tự Hội Võ.

 

- BOSS-Trừ Yêu Ma.

 

- Vòng Vây Thanh Loan.

 

- Đấu Bang: Tranh Bá Bang.

 

- Đấu Bang-Thần Châu Xưng Hùng

Hệ Thống 19 Sự Kiện Ingame

 

- Nạp lần đầu: Nạp lần đầu nhận được các phần quà như đồng hành và các vật phẩm vũ khí,…

 

- Đặt cược lật bài: Dùng vàng để nhận về vàng.

 

- Hệ thống VIP: Hệ thống VIP bao gồm các vip từ VIP 0 đến VIP 18 mỗi cấp vip giá trị VIP tăng dần,..

 

- Chiêu Mộ Đồng Hành: Hệ thống tầm bảo giúp người chơi có thể dùng vàng khóa hoặc bạc để tầm bảo ra các vật phẩm cá nhân cần,..

 

- Quà Thời Trang: Bao gồm Tiêu phí nạp(Hoàn Trả Nạp,...), Loại mục tiêu thuộc tính( Mục tiêu lực chiến Tọa Kỵ,…).

 

- Vòng quay may mắn: Bao gồm Nạp tiêu phí gồm (Vòng Quay Nạp, Vòng quay tiêu phí, Vòng quay KNB).

 

- Mua nhóm(Nạp tiêu phí): Nạp tiêu phí (Quà Ưu Đãi, Tranh Mua).

 

- 7 Ngày Vui Vẻ: 7 Ngày vui vẻ, mỗi ngày mỗi loại khách nhau như Loại mục tiêu, Loại XH, Quà ưu đãi.

 

- Chiêu Tài Miêu (Mèo Rước Tài Lộc): Chiêu tài Miêu gồm 8 lần mỗi lần khác nhau mỗi lần nhận được KNB Khóa khác nhau.

 

- Phúc lợi server mới: Hệ thống đưa ra 2 phần thẻ tháng và thẻ tuần cho nhân vật lựa chọn, sử dụng ưu đãi độc quyền,…

 

- Quỹ trưởng thành: Mua gói Quỹ trưởng thành để Tích lũy nhận thưởng,..

 

- Quà cấp: Đạt cấp độ nhận được quà.

 

- Ký tên: Mỗi ngày đăng nhập nhận được quà khi ký tên đủ mốc tiếp tục nhận mốc,..

 

- Thưởng online: Tích lũy đủ thời gian online game nhận được quà,..

 

- Tích lũy đăng nhập: Tích lũy đăng nhập nhận ngay mốc quà.

 

- Phúc lợi đăng nhập: Mua gói Phúc lợi đăng nhập để có được phúc lợi.

 

- Tìm lại tài nguyên: Khi offline hệ thống tự động tích lũy exp giúp nhân vật thay vào đó sử dụng bạc hoặc KNB khóa để đổi lấy EXP.

 

- Quà Hạn Giờ: Sự kiện sẽ bán các gói quà giảm giá lên đên 70% KNB, tiến hành mua các gói giảm giá này sẽ nhận được Tích Điểm, đạt các mốc Tích Điểm nhất định sẽ nhận thêm các gói quà giá trị.

 

- Giftcode: Người chơi có thể nhập Giftcode.

 

- Mạnh lên - Skill: Bao gồm tất cả toàn bộ các kỹ năng nhân vật và Đồng Hành.

 

- Cường Hóa-Cường Hóa: Cường hóa các trang bị của nhân vật dùng đá cường hóa để tiến hành cường hóa, được thể hiện qua các hình dạng khách nhau và màu sắc khác nhau như là hình sao và hình trăng tròn,..

 

- Cường Hóa- Khảm đá: Sử dụng đá để tiến hành khảm vào các trang bị. Đá khảm được chi thành các bậc khác nhau từ 1 đến 15 bậc,…

 

- Cường Hóa- Dung luyện: Dung luyện các vật phẩm hay còn gọi là hợp vật phẩm : Ví dụ cần 3 viên đá sinh lực thuộc đá 2 để đổi lấy 1 viên đá sinh lực 3.

 

- Cường Hóa-Tẩy Luyện: Hệ thống tẩy luyện có thể tẩy luyện các chỉ số thuộc tính của trang bị của nhân vật.

 

- Cường Hóa-Chuyển dịch cường hóa: Hệ thống chuyển dịch cường hóa giúp cho người chơi có thể chuyển dịch từ trang bị này sang trang bị khác.

 

- Cường Hóa-Tiến bậc(Tăng sao): Hệ thống tiến bậc nâng sao giúp người chơi có thể tăng bậc được thể hiện qua các hình dạng và màu khác nhau dùng sắt đen để tiến hành nâng bậc.

 

- Cường Hóa-Phân Giải: Phân giải các trang bị cấp thấp để nhận được sắt đen, dùng sắt đen để nâng cấp bậc cũng như tăng lực chiến cho nhân vật.

 

- Mạnh lên - Đồng Hành: Hệ thống đồng hành được mở tổng số là 10 đồng hành. Từ 1 đến 10.

 

- Đồng hành- Tăng Cấp: Tăng cấp đồng hành dùng : Đan tăng nhỏ đồng hành, Đan Vừa đồng hành, Đan lớn đồng hành.

 

- Đồng hành-Bố trí xuất chiến: Sắp xếp đồng hành xuất chiến được mở tổng cộng là 3 đồng hành bố trí cùng nhân vật nhưng xuất chiến và hiển thị chỉ được 1 đồng hành theo nhân vật và người chơi có thể bố trí sắp xếp đồng hành theo ý mình.

 

- Đồng Hành- Tăng Sao: Tăng sao đồng hành phụ thuộc vào level của đồng hành cấp đồng hành. Dùng Đan Tăng sao,… và mảnh đồng hành cùng loại để tiến hành tăng cấp đồng hành.

 

- Đồng Hành- Tăng kỹ năng: Tăng kỹ năng đồng hành phụ thuộc vào sao và level của đồng hành, chú ý kỹ năng đồng hành do người chơi sử dụng cho đồng hành đó thông qua sách kỹ năng đồng hành, Dùng bạc để tiến hành tăng kỹ năng cho đồng hành.

 

- Đồng Hành- Sử dụng kỹ năng: Khi đã kích hoạt được đồng hành thì tìm sách kỹ năng đồng hành để tiến hành bố trí kỹ năng cho đồng hành đó, chú ý đến cách lựa kỹ năng đồng hành.

 

- Mạnh lên- Thiên Thư: Dùng Đan thiên thư và Bạc để tăng cấp Thiên Thư, Thiên Thư gồm 10 bậc mỗi bậc mỗi hình dạng khác nhau.

 

- Mạnh lên- Trận pháp: Dùng Đan Trận pháp để tăng cấp Trận Pháp,Trận Pháp gồm 10 bậc mỗi bậc mỗi hình dạng khác nhau.

 

- Hệ thống Kết Duyên: Kết duyên là list một danh sách kết duyên lựa chọn ai sẽ làm nửa còn lại của nhân vật, chú ý là kết duyên và kết hôn tự do.(kết duyên khác với kết hôn).

 

- Hệ thống Kết Hôn: Hệ thống kết hôn tự do sau khi lựa chọn đối tượng phù hợp với nhân vật bốc 1 người ở list kết duyên để kết hôn, khi kết hôn cần có nhẫn cầu hồn,… Có độ sôi nổi tăng chỉ số cho các cặp đôi.

 

- Mạnh lên- Tọa kỵ: Hệ thống Tọa Kỵ được mở tổng số là 8 Tọa Kỵ. Từ 1 đến 8.

 

- Tọa kỵ- Tiến bậc: Tiến bậc Tọa Kỵ Dùng Đan Tọa kỵ và Bạc để tăng cấp Tọa kỵ,Tọa kỵ gồm 8 bậc mỗi bậc mỗi hình dạng khác nhau.

 

- Tọa kỵ - Skin(Thời trang): Skin(Thời trang) Tọa Kỵ cụ thể từ 1 đến 6 Skin(Thời trang).

 

- Tọa kỵ - Trang bị tọa kỵ: Trang bị tọa kỵ gồm các vật phẩm như Dây cương, yên ngựa, … Ứng với mỗi bậc khác nhau. Khi sử dụng tăng lực chiến cho nhân vật.

 

- Mạnh lên- Cánh: Hệ thống Cánh được mở tổng số là 8 Cánh. Từ 1 đến 8.

 

- Cánh - Tiến bậc: Tiến bậc Cánh Dùng Đan Cánh và Bạc để tăng cấp Cánh,Cánh gồm 8 bậc mỗi bậc mỗi hình dạng khác nhau.

 

- Cánh - Skin(Thời trang): Skin(Thời trang) Cánh cụ thể từ 1 đến 5 Skin(Thời trang).

 

- Mạnh lên - Bát Trận: Dùng Đan thiên thư và Bạc để tăng cấp Thiên Thư, Thiên Thư gồm 10 bậc mỗi bậc mỗi hình dạng khác nhau.

 

- Hảo Hữu: Gồm hảo hữu, Danh sách kẻ thù, danh sách kết duyên,…

 

- Hệ thống thư: Hệ thống trao đổi thông tin giữa người chơi hoặc hệ thống, có thể nhận quà khi hệ thống túi đầy được đẩy vào thư.

 

- Càn quét phụ bản: Dùng sách nhiệm vụ càn quét để tiến hành càn quét các phụ bản,...

 

- Tôn hiệu độc quyền : Các tôn hiệu như vip độc quyền ở game,.. khi sử dụng cộng thêm thuộc tính cho nhân vật.

 

- Tôn hiệu thành tích: Các tôn hiệu thành tích mà nhân vật hoàn thành mốc nhận được khi sử dụng cộng thêm thuộc tính cho nhân vật.

 

- Bảng xếp hạng: Hệ thống bảng xếp hạng là nơi vinh danh các top đứng đầu được sắp xếp theo các đầu mục như lực chiến, cánh, tọa kỵ,….

 

- Chat: Hệ thống chats như bang hội, tổ đôi,….

 

- Bang hội : Bang hội là nơi hiển thị các danh sách bang hội cũng như nếu vào bang rồi thì hiển thị danh sách cách thành viên trong bang và các hoạt động cũng như cống hiến cho bang hội.

 

- Tổ đội: Khi tổ đội nhận được một phần exp giúp nhân vật làm nhiệm vụ cũng như tạo ra các nhóm chơi với nhau.

 

- Thành tựu: Là nơi hiển thị các thành tựu tương ứng với các mốc thành tựu mà nhân vật đạt được đồng thời hoàn thành xong có thể nhận được lợi ích từ thành tựu đó.

 

- Cửa Hàng: Bao gồm Cửa hàng chính và cửu hàng tiệm điểm , Cửa hàng chính có các vật phẩm như đá khảm, đá cường hóa và các vật phẩm sử dụng cho nhân vật còn cửa hàng tiệm điểm giúp nhân vật dùng điểm kiếm từ các hoạt động để mua các vật phẩm từ cửa hàng đó.

 

- Độ Sôi Nổi: Độ sôi nổi được tính từ mốc 5 mốc và mốc cao nhất là 250 điểm khi hoàn thành các mốc nhận được quà từng mốc. Phần thưởng tăng dần.

 

- Cảnh, Bản đồ: Bản đồ thể hiện tùy vào cấp độ của nhân vật. Bản đồ mở theo cấp nhân vật.

 

- Cấp độ nhân vật: Giới hạn cấp độ nhân vật ngang 160 cấp.

 

Hạ Nhi